Covid-19

Wszystkie osoby przebywające na terenie placówek GOK Gorzyce zobowiązuje do zapoznania się  i przestrzegania – Procedury Funkcjonowania i Organizacji Pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach  w okresie pandemii Covid – 19 .

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRACY Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach w okresie pandemii Covid-19

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PRACY /w tym zajęć grupowych/ Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach w okresie pandemii Covid-19

Skip to content