GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach został utworzony 1 grudnia 1990 r. na mocy Uchwały Nr VI/41/90 z dnia  9 listopada 1990 r. Rady Gminy Gorzyce, na bazie przekazanego przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego Gorzyce,  Zakładowego Domu Kultury,  oraz podległych Gminie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z jej Filiami w Trześni, Sokolnikach i Wrzawach i  Domów Kultury w Sokolnikach i  Wrzawach.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury.

Organizatorem jest Gmina Gorzyce, która zgodnie z art. 9.1 i art. 9.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” ma obowiązek utworzenia samorządowej instytucji kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym oraz zgodnie z art.12 w/w Ustawy

–  zapewnienie  instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej

 –  utrzymanie obiektów, w którym ta działalność jest prowadzona.

 Zgodnie z nadanym Statutem, podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Gorzyce w obszarach kultury poprzez przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i  współtworzenia dóbr kultury.

Wyznaczony Statutowy cel jest realizowany poprzez:

 • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę
 • organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych
 • zapewnienie szerokiego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze i jej współtworzeniu;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze specjalnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 • udostępnianie zbiorów czytelnikom na miejscu i wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych;
 • prowadzenie służby informacyjno – bibliograficznej oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

 

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

ul: Plac Erazma Mieszczańskiego 10

39-432 Gorzyce

 

Obecnie w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach wchodzą:

 1. Środowiskowy Dom Kultury – Plac Erazma Mieszczańskiego 10 i ul. 3 Maja 6,
 2. Dom Kultury w Sokolnikach – ul. Sandomierska 84,
 3. Dom Kultury we Wrzawach – Wrzawy 486,
 4. Świetlica wiejska w Furmanach– ul. Trześniowska 13,
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Plac Erazma Mieszczańskiego 8,
 6. Filia GBP w Sokolnikach – ul. Sandomierska 84,
 7. Filia GBP w Trześni– ul. Św. Floriana 16,
 8. Filia GBP we Wrzawach – Wrzawy 486,

 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach działają:

 1. FOKUS- zespół tańca estradowego w Gorzycach
 2. PROLOGOS – zespół tańca estradowego w Sokolnikach
 3. ALEGRIA – teatr tańca we Wrzawach
 4. PRIMO– zespół wokalny w Sokolnikach
 5. MAŁE PRIMO – zespół wokalny dla najmłodszych w Sokolnikach,
 6. REQUIET – zespół instrumentalno – wokalny w Sokolnikach,
 7. ALL RIGHT, NO NAME  – zespoły instrumentalno – wokalny w Gorzycach,
 8. KAMERALNY ZESPÓŁ CHÓRALNY w Sokolnikach
 9. ORKIESTRA DĘTA w Gorzycach,
 10. KAPELA LUDOWA w Gorzycach,
 11. KAPELA NAD ŁĘGIEM w Gorzycach,
 12. ARLEKIN– teatrzyk żywego planu we Wrzawach,
 13. MAŁE NUTKI – zespół wokalny we Wrzawach,
 14. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE ZE ŚPIEWU w Gorzycach, Sokolnikach i Wrzawach,
 15. NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH w Gorzycach, Sokolnikach i Wrzawach,
 16. KÓŁKA PLASTYCZNE – w Gorzycach, Sokolnikach i Wrzawach,
 17. MODELARNIA  w Gorzycach,

 

Oprócz wymienionych form Gminny Ośrodek Kultury oferuje jeszcze zajęcia rekreacyjno – ruchowe:

 1. ZUMBA w Gorzycach
 2. ZAJĘCIA AKROBATYCZNO – RUCHOWE w Sokolnikach
 3. SIŁOWNIA w Gorzycach

 

Formy działalności kulturalnej prowadzone przez Domy Kultury oraz harmonogramy zajęć można zobaczyć klikając w zakładkę z nazwą konkretnego Domu Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, koncerty, imprezy plenerowe, organizowanych cyklicznie, bądź okolicznościowych. Dodatkowym elementem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest skierowana do innych placówek, działających na terenie naszej Gminy i nie tylko pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych, jubileuszowych i okolicznościowych.

Godziny otwarcia placówek GOK Gorzyce

PONIEDZ.WTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
ŚDK w Gorzycach ,
Pl. Mieszczańskiego
8:00-19:008:00-19:008:00-21:008:00-19:008:00-17:00
ŚDK w Gorzycach,
ul. 3 Maja
8:00-20:0010:00-20:0010:00-20:0010:00-20:0010:00-20:00
DK w Sokolnikach9:00-17:309:00-19:309:00-17:309:30-18:009:30 – 19:00
DK we Wrzawach8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-21:00
Świetlica w Furmanach12:00-17:00 12:00-17:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach9:00-17:009:00-17:009:00-17:0010:00-18:0010:00-18:00
Filia GBP w Sokolnikach 9:00-17:009:00-17:009:00-17:009:00-17:00
Filia GBP w Trześni11:00-17:0011:00-17:0011:00-17:0011:00-17:0011:00-17:00
Filia GBP we Wrzawach9:00-16:009:00-16:009:00-16:009:00-16:00 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY !

JESTEŚMY OTWARCI NA PROPOZYCJE INNYCH DZIAŁAŃ !

Skip to content