RODO w placówkach GOK Gorzyce

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach Plac Erazma Mieszczańskiego 1039-432 Gorzyce NIP: 867-16-18-866REGON: 005671532
 2. Inspektor danych osobowych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gok.gorzycepl
 3. Cel przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, w szczególności z:

  • kontaktem z Gminny Ośrodkiem Kultury w Gorzycach;
  • umowami pracowniczymi, w tym rekrutacji;
  • umowami cywilno-prawnymi;
  • uczestnictwem w warsztatach, w tym rekrutacji na warsztaty;
  • uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
  • korzystaniem z pozostałej oferty GOK Gorzyce ;
  • korzystaniem z serwisu WWW oraz analizą ruchu na stronie (więcej: Polityka prywatności www)
  • organizacją wydarzeń;
 4. Podstawa prawna
  Państwa dane przetwarzamy na podstawie

  • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);
  • art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO – na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
  • art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
  • art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
  • art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 5. Jakie dane przetwarzamy?
  Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:

  • dane ogólne (imię, nazwisko);
  • dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
  • dane identyfikacyjne (numer PESEL)
  • dane finansowe (numer rachunku bankowego);
  • wizerunek utrwalany podczas wydarzeń/warsztatów;
 6. Odbiorcy danych
  Dane przekazywane będą jedynie uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (ZUS, US) oraz instytucjom takim jak: bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe  Dane mogą zostać również przekazane firmom odpowiedzialnym za konserwację oprogramowania księgowego, firmom organizującym szkolenia pracownicze.
 7. Okres przechowywania danych
  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • do czasu wycofania zgody;
  • trwania wymiany korespondencji/współpracy oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych;
  • czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
  • trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
  • czasu trwania oferowanej usługi;
 8. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Prawo do skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).
Skip to content